Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
พิมพ์

บริษัทเอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ อุปกรณ์ประกอบเสาและสาย ฉนวนไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ในระบบจำหน่าย(Distribution Line)โดยจะเน้นจำหน่ายสินค้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

      อุปกรณ์ประกอบเสาและสาย

 

   ฉนวนป้องกันจุดเปิดเปลือยทางไฟฟ้า

 

      อุปกรณ์ส่องสว่าง

อุปกรณ์ประเภทคอนเน็คเตอร์(Connector) 
เป็นสินค้ากลุ่มที่ทางบริษัทผลิตเองภายใต้ตรา สินค้า “SET”
- แคล้มป์จับสายไฟฟ้าแรงสูง (Hotline Clamp)
- อุปกรณ์จับยึดเสาและสาย (Hardware) 
 เป็นสินค้ากลุ่มที่จ้างผลิตภายใต้ตราสินค้า 
 “SET”

 รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางบริษัทที่ ผลิตจาก โพลิเมอร์สำหรับงานด้านฉนวนไฟฟ้าแรงสูง
มีคุณสมบัติทนต่อแสง ยูวี และต้องไม่ลามไฟ   ฉนวนป้องกันจุดเปิด-เปลือยทางไฟฟ้า 
(Live part insulation covers ) 

                             
    
    
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

โคมไฟส่องสว่างบนถนน เป็นสินค้าที่เราผลิตเองภายใต้ตราสินค้า “SED”แบ่งออกเป็น ประเภท
- โคมไฟถนนแบบหลอดรุ่นเก่าเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแสงจันทร์และหลอดโซเดียมแรงดันสูง
- โคมไฟถนนแบบหลอดประหยัด
พลังงานแอลอีดี                                                            รายละเอียดเพิ่มเติม >>